Vragen en antwoorden over de btw-verhoging van 19% naar 21% per 1 oktober 2012

Per 1 oktober 2012 wordt de btw-verhoging van 19% naar 21% doorgevoerd. Het Ministerie van Financiën heeft vragen en antwoorden gepubliceerd, dit zijn de belangrijkste:

 

1. Mogen ondernemers voor prestaties die zij verrichten na 30 september 2012 reeds

voor 1 oktober 2012 btw factureren naar het tarief van 21%?

 

Ja. Om te voorkomen dat ondernemers aanvullende factureren voor het verschil tussen 19% en

21% moeten uitreiken mogen ondernemers voor prestaties die zij verrichten na 30 september

2012 en die onder het 21% tarief vallen reeds voor 1 oktober 2012 btw factureren naar het tarief

van 21%. De ondernemer die de prestatie afneemt mag die 21% conform de regels voor het

recht op aftrek in aftrek brengen.

 

2. Onder welke rubriekpost op het aangifteformulier dient het 21% tarief te worden

opgenomen tot 1 oktober 2012?

 

Als voor prestaties die na 30 september 2012 verricht worden voor 1 oktober 2012 een factuur

wordt uitgereikt met 21% btw dan kan deze btw opgenomen worden in rubriek 1c van het

aangifteformulier. Indien het aangeven in rubriek 1c problematisch is voor de ondernemer dan

mag hij er voor kiezen dat wordt aangegeven in rubriek 1a (momenteel 19%).

Met ingang van 1 oktober 2012 moet het algemene btw-tarief van 21% gewoon

weer in rubriek 1a van het aangifteformulier aangegeven worden. Dit is de rubriek waar tot 1

oktober 2012 het 19% btw-tarief moet worden aangegeven en dat vanaf 1 oktober 2012 wordt

aangeduid met “hoog tarief”.

 

3. Welk tarief is van toepassing bij doorlopende prestaties die zijn aangevangen vóór 1

oktober 2012 en eindigen na 30 september 2012?

 

Als de afrekening voor doorlopende prestaties betrekking heeft op een periode die eindigt na 30

september 2012 moet de afrekenperiode worden gesplitst. Voor het deel van de prestatie dat

plaatsvindt vóór 1 oktober 2012 geldt het oude tarief van 19%. Voor het deel van de prestatie dat

plaatsvindt ná 30 september 2012 geldt het nieuwe tarief van 21% Hierbij valt te denken aan het

verlenen van licenties, abonnementen op leveringen van bijvoorbeeld gas, elektriciteit en water

en telecommunicatiediensten.

 

4. Hoe dient de correctie in verband met de btw verhoging van 19 naar 21% over de

periode 1 oktober tot en met 31 december 2012 bij doorlopende prestaties plaats te

vinden?

 

Voor het deel van de (doorlopende) prestatie dat plaatsvindt ná 30 september 2012 moet in

beginsel bij prestaties aan ondernemers en rechtspersonen een aanvullende factuur uitgereikt

worden met 21% btw. Als een ondernemer begin 2013 een “jaarfactuur” uitreikt over het jaar

2013 dan kan hij om administratieve redenen er voor kiezen op deze factuur mede de extra

verschuldigde btw over het laatste kwartaal van 2012 in rekening te brengen. Op deze factuur

kan de “2012 btw” vermeld worden als “na gefactureerde btw 2012”. De ondernemer moet de

extra verschuldigde btw wel voldoen over het tijdvak oktober 2012.

 

(Bron: Ministerie van Financiën)

 

Mocht u nog vragen hebben over de btw-verhoging, dan zijn wij uiteraard altijd bereid voor een nadere toelichting.